Zgodnie z art. 51 ust. 3 konstytucji każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Kodeks postępowania administracyjnego zawiera odrębny rozdział dotyczący udostępniania akt sprawy, który określa zakres i ograniczenia tego uprawnienia.

Przejaw jawności