Prawo do złożenia skargi zostało zagwarantowane każdemu w konstytucji. Przysługuje ono nie tylko obywatelom polskim. 

Czego może dotyczyć