Podstawowe wymagania procedury uzyskiwania zaświadczenia są uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jest mało przepisów regulujących to postępowanie oraz są one mało sformalizowane.

Czytaj więcej

Można wnosić o wydanie specjalnego zaświadczenia