Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie działań przyczyniających się do zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców. Zaproszenie do składania aplikacji skierowane jest wyłącznie do powiatowych urzędów pracy i aktualne do dziewiątego lutego. Ze względu na regionalny charakter finansowania mowa o urzędach z województwa lubuskiego.

Najpierw ocena predyspozycji