Ze sprawą przed urzędem wiążą się określone opłaty

Koszty postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu ponosi organ, który wszczął to postępowanie, a w istocie Skarb Państwa lub odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).

Aktualizacja: 01.12.2021 12:17 Publikacja: 01.12.2021 12:17

Ze sprawą przed urzędem wiążą się określone opłaty

Foto: Adobe Stock

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż 14 dni. Natomiast jeśli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie (art. 261 § 1–3 k.p.a.). Zgodnie z treścią art. 261 § 4 organ powinien jednak załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności, jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony (pkt 1), jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity (pkt 2), a także w sytuacji, gdy podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą (pkt 3).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału