Ze sprawą przed urzędem wiążą się określone opłaty

Koszty postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu ponosi organ, który wszczął to postępowanie, a w istocie Skarb Państwa lub odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).

Aktualizacja: 01.12.2021 12:17 Publikacja: 01.12.2021 12:17

Ze sprawą przed urzędem wiążą się określone opłaty

Foto: Adobe Stock

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż 14 dni. Natomiast jeśli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie (art. 261 § 1–3 k.p.a.). Zgodnie z treścią art. 261 § 4 organ powinien jednak załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności, jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony (pkt 1), jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity (pkt 2), a także w sytuacji, gdy podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą (pkt 3).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą