Marcin Gabryszak ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze mediów. Współpracuje z wiodącymi firmami mediowymi, zarządzając ich działami prawnymi, w tym jako General  Counsel oraz Head of Legal and Compliance. Wspiera od strony prawnej procesy transformacji z mediów tradycyjnych na media cyfrowe, łącząc praktyczne umiejętności związane z prawem nowych technologii i prawem mediów.

W Kancelarii Maruta Wacha będzie wspierał  całościowe doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania biznesu mediowego, w tym w obszarze Compliance (również RODO), rozwiązywania sporów, własności intelektualnej, prawa reklamy, czy kwestii pracowniczych. Ma doświadczenie we współpracy z kadrami kierowniczymi (w tym z zarządem) przy rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych firm mediowych. W swojej dotychczasowej karierze brał udział w obsłudze skomplikowanych procesów transakcyjnych.

Jest członkiem prawnej grupy roboczej IAB, a do zespołu Kancelarii Maruta Wachta dołącza na stanowisko Of Counsel. To istotne wzmocnienie zespołu praktyki mediów i telekomunikacji Kancelarii Maruta Wachta.

Materiał Partnera