Agnieszka Gałązka-Kuszczyk, radca prawny - dołączyła do LDS w 2009 roku. Wcześniej doświadczenia zawodowe zdobywała w wewnętrznym dziale prawnym firmy farmaceutycznej oraz w organach administracji związanych z ochroną zdrowia i rynkiem produktów leczniczych. Agnieszka uzyskała unikalny wgląd nie tylko w kwestie patentowe i inne tematy związane z IP, ale także w zasady działania sektora farmaceutycznego i kwestie regulacyjne. Umiejętności te okazały się kluczowe dla sukcesu LDS w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących innowacyjnych produktów leczniczych na różnych etapach cyklu życia tych produktów. Agnieszka odegrała również znaczącą rolę w rozwoju praktyki zgłoszeń patentowych i dodatkowych praw ochronnych dla farmaceutyków, czyniąc te usługi bardziej zorientowanymi na proces, co zapewnia naszym klientom większą przewidywalność, również w zakresie kosztów. Osiągnięcia Agnieszki pokazały jej umiejętności w zarządzaniu dużymi i zróżnicowanymi zespołami, składającymi się zarówno z rzeczników patentowych jak i prawników, a także w zarządzaniu wieloletnimi projektami wymagającymi przygotowania oraz realizacji szczegółowych i długofalowych strategii. Jako partner, Agnieszka będzie m.in. przewodzić inicjatywom LDS z zakresu wspierania różnorodności i integracji. „To dla mnie ogromna satysfakcja, że mogę powitać w gronie partnerów osobę, która dołączyła do zespołu jako jeden z pierwszych prawników LDS i której praca - z roku na rok - przynosiła coraz większe korzyści zarówno kancelarii jak i naszym klientom. Praca Agnieszki doskonale oddaje wartości, które rozwijały się w naszej organizacji przez cały czas jej istnienia". - powiedział Marek Łazewski, wspólnik zarządzający w kancelarii LDS.

Hanna Kinowska, doktor nauk ekonomicznych - wspierała rozwój kancelarii w roli konsultanta jeszcze przed założeniem LDS w 2008 roku. W 2016 roku formalnie objęła rolę Dyrektora Operacyjnego. Z doświadczeniem naukowym i akademickim zdobytym w wiodącej polskiej szkole biznesu, Hanna wniosła do LDS specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii, którą dysponuje niewiele firm prawniczych w Polsce. Jej awans jest kolejnym potwierdzeniem znaczenia innowacyjności procesów biznesowych w LDS oraz wagi, jaką przykładamy do nowoczesnych standardów zarządzania w naszej organizacji. "Jesteśmy szczególnie dumni z naszego zespołu walidacji i przedłużeń, który reprezentuje niespotykany na polskim rynku poziom automatyzacji, przewidywalności procesu i ekonomii skali". - powiedział Marek Łazewski. Od 2020 roku znaczna część procesu walidacji i przedłużeń w LDS jest obsługiwana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która wspiera zarządzanie przepływem dokumentów i realizację standardowych zadań. Interwencja człowieka jest potrzebna jedynie do weryfikacji i selekcji prac niestandardowych. "Standaryzowane usługi rzeczników patentowych, takie jak przedłużenia, zgłoszenia i walidacje, były kluczowym filarem kancelarii od naszych początków w 1996 roku. Cieszę się, że ten obszar pozostaje w bezpiecznych rękach". - powiedziała Sławomira Łazewska, ogłaszając przejście na emeryturę z funkcji wspólnika.

"To początek nowego etapu w rozwoju LDS, w którym osoby, które szkoliły się u nas i odniosły znaczny sukces zawodowy w ramach firmy, stają się współwłaścicielami organizacji". - powiedział Michał Siciarek, wspólnik, jeden z założycieli LDS. "Rozpoczynamy kolejny etap naszej podróży z wielkim entuzjazmem i oczekiwaniami. Awanse Agnieszki i Hanny wspierają nasze wartości, jakimi są poszukiwanie trudnych wyzwań i tworzenie wspólnych, innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów. Pozwolą nam one na dalszy rozwój i poszerzenie umiejętności w nadchodzących latach".

LDS jest spółką z historią sięgającą 1996 roku. Została założona jako pierwsza w Polsce prawdziwa kancelaria butikowa IP, łącząca partnerów z doświadczeniem prawno-procesowym oraz rzeczników patentowych. Obecnie ponad 50-osobowy zespół doświadczonych specjalistów oferuje niezrównaną synergię pomiędzy doświadczeniem technicznym, prawnym i operacyjno-biznesowym. Łączą nas wspólne wartości i entuzjazm w oferowaniu nowych usług w sektorze IP. Wspieramy naszych klientów w postępowaniach sądowych w zakresie własności intelektualnej, procesie walidowania oraz utrzymywania patentów i znaków towarowych, jak również szeroko rozumianym doradztwie prawnym z zakresu ochrony dóbr niematerialnych, ochrony praw autorskich, zwalczania podróbek, prawa reklamy i prawa regulacyjnego.

Materiał Promocyjny