Ochotnicza Straż Pożarna  w naszym mieście obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji nasze stowarzyszenie zamierza zorganizować koncert dla mieszkańców. Chcemy, aby odbył się na stadionie gminnego ośrodka sportu i rekreacji. Czy taki koncert będzie imprezą masową? Jeżeli tak, to jakich formalności powinniśmy dopełnić, aby odbył się zgodnie z prawem?

Koncert zorganizowany na stadionie może być imprezą masową, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Pierwszą jest miejsce, w którym koncert ma się odbyć. W tym przypadku jest to stadion. Drugą przesłanką jest liczba miejsc dla osób, które mają w imprezie uczestniczyć. Jeśli chodzi o imprezy na stadionach, ustawodawca uznał, że masowy charakter mają te, które są organizowane na obiektach mogących pomieścić nie mniej niż 1000 osób.

Pytanie tylko, jak ustalić liczbę osób na stadionie. Gdy impreza jest odpłatna, liczbę miejsc można ustalić na podstawie liczby biletów przeznaczonych do sprzedaży i zaproszeń. W przypadku imprez darmowych liczbę miejsc można określić na podstawie  ponumerowanych  miejsc na widowni stadionu.  Ta metoda się jednak nie sprawdzi, gdy słuchacze koncertu mają zająć miejsce na murawie boiska. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie obliczeń szacunkowych uwzględniających powierzchnię przeznaczoną dla widzów oraz zajmowaną przez pojedynczą osobę.

Aby zorganizować imprezę masową, trzeba uzyskać specjalne zezwolenie

Do liczby miejsc nie wlicza się tych przeznaczonych dla wykonawców, służb porządkowych czy policji.

Jeżeli w wyniku ustaleń okaże się, że planowany przez stowarzyszenie koncert jest imprezą masową, do jego zorganizowania konieczne będzie zezwolenie. Wydaje je wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. W zezwoleniu stwierdza, czy planowany koncert jest imprezą o podwyższonym ryzyku czy też nie. Ustaleń w tej sprawie wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje na podstawie wniosku i po zapoznaniu się z opinią właściwego komendanta policji.

Uznanie, że koncert jest imprezą o podwyższonym ryzyku, powoduje, że organizator musi sprostać dodatkowym wymaganiom związanym z bezpieczeństwem uczestników.

Na imprezie masowej podwyższonego ryzyka zabronione jest podawanie i spożywanie wszelkich napojów alkoholowych, również tych, które zawierają nie więcej niż 3,5 proc. alkoholu.