Przepisy wprowadzające odpowiedzialność majątkową urzędników za popełnione przez nich błędy

zostały uznane za bubel legislacyjny już po tygodniu ich obowiązywania. Niesłusznie. Owszem, ustawa nigdy nie pozwoli na osiągnięcie przypisywanych jej celów, ale nie ma to nic wspólnego z fuszerką. To

kolejny przykład legislacji świadomie tworzącej pozory.

Trudno uwierzyć, że postawienie takich warunków  jak równoczesne wystąpienie rażącego naruszenia prawa i winy umyślnej  jako podstawy do wystąpienia z żądaniem odszkodowania przez poszkodowanego nastąpiło przypadkowo. Nie trzeba było szczególnej przenikliwości, by przewidzieć, że ten zabieg uniemożliwi osiągnięcie celów ustawy.  Dlatego usprawiedliwiony jest wniosek, że  jest to  kolejny element gry pozorów, czyli „naprawy państwa".

Z podobnym zabiegiem mieliśmy do czynienia już w 2008 r., gdy zmieniono  zasady wykonania decyzji podatkowych w ordynacji podatkowej. Zgodnie z propozycją posłów (druk sejmowy nr 596, dziś – DzU z 2008 r. nr 209, poz. 1318) decyzja, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, nie mogła podlegać wykonaniu do chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego. Takie było słuszne założenie posłów. W trakcie prac legislacyjnych doszło jednak do tak dalekiej deformacji ich intencji, że obecnie od momentu doręczenia decyzji ostatecznej do chwili wniesienia skargi jest możliwe i praktykowane prowadzenie intensywnej egzekucji.

Śledząc tok prac legislacyjnych, bez trudu można zauważyć, że do wprowadzenia niekorzystnych zmian przyczyniła się głównie strona rządowa. Ostatecznie jednak nieudolność i brak profesjonalizmu przypisuje się posłom. Można im na pewno zarzucić jedno: nadmierne zaufanie do działań strony rządowej, które często przekracza granicę naiwności.

Dlatego praktycy od początku nie mieli wątpliwości, że nowa regulacja dotycząca odpowiedzialności urzędniczej stanie się kolejnym fajerwerkiem bez istotnego znaczenia dla naprawy administracji publicznej, jeżeli przy tworzeniu nowych przepisów będą uczestniczyć zainteresowani.

Czyżby wspierały ich proroctwa?

Autor jest doradcą podatkowym specjalizującym się w postępowaniach podatkowych

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Czytaj też artykuły:

O zmianach czytaj w artykułach:

 

Więcej w serwisach:

Sfera budżetowa » Urzędnicy » Urzędnicy państwowi

W urzędzie skarbowym » Odpowiedzialność organu podatkowego za szkodę

W urzędzie skarbowym » Rażące naruszenie prawa