Ubezpieczenie od utraty dochodu jako część polisy na życie

Utrata dochodu zawsze stanowi poważny problem i prawie zawsze wiąże się z obniżeniem jakości życia. Szczególnie trudna jest taka sytuacja w rodzinie, w której na utrzymaniu jednego żywiciela pozostaje kilka osób. Nawet tam, gdzie pracuje dwoje małżonków, utrzymanie rodziny przy utracie jednej pensji staje się wyzwaniem. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy trzeba jeszcze spłacać raty kredytów konsumpcyjnych czy hipotecznych.

W takim ujęciu utrata pracy i pensji jest traktowana przez ubezpieczycieli jako sytuacja na równi destrukcyjna jak wypadek, trwałe inwalidztwo czy poważna choroba. Dlatego wiele z nich stwarza możliwość rozszerzenia standardowej polisy na życie o ubezpieczenie od utraty dochodu. Dzięki wsparciu finansowemu ubezpieczony może bez problemu w terminie spłacać raty, unikając tym samym konsekwencji w postaci windykacji czy egzekucji komorniczej.

Jak towarzystwa rozumieją ubezpieczenie od utraty dochodu?

Chociaż nazwa ubezpieczenia sugeruje, że ma ono zapewnić środki na przeżycie rodziny w sytuacji, gdy jeden z żywicieli pozostał bez pracy i pensji, w rzeczywistości sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Od utraty dochodu można się ubezpieczyć wówczas, gdy starasz się o kredyt bankowy i chcesz mieć gwarancję, że spłacisz go zgodnie z harmonogramem. O taką ochronę szczególnie warto się postarać, gdy spłata jest rozłożona na wiele lat.

Banki, które udzielają kredytów hipotecznych lub przeznaczonych na zakup mieszkania deweloperskiego, często same narzucają wymóg wykupienia takiej polisy. Dzięki temu zabezpieczają swoje interesy na wypadek, gdyby po roku czy dwóch sytuacja pożyczkobiorcy uległa znacznemu pogorszeniu. W takich okolicznościach o wiele lepszym rozwiązaniem jest opłacanie miesięcznej składki w wysokości kilkudziesięciu złotych niż ponoszenie kosztów egzekucji komorniczej.

W jakich sytuacjach możesz się starać o odszkodowanie?

Wykupienie ubezpieczenia od utraty dochodu – dobrowolne lub przymusowe – stwarza okazję do skorzystania z odszkodowania, kiedy sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu. Nie każda utrata pracy wiąże się jednak z możliwością otrzymania odszkodowania. Aby je uzyskać, należy spełnić jeden z poniższych warunków:

rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy,

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

upadłość przedsiębiorstwa,

wyrejestrowanie firmy i zakończenie działalności przez pracodawcę,

wyrejestrowanie firmy i zakończenie działalności przez ubezpieczonego.

Odszkodowanie nie przysługuje wtedy, gdy utrata dochodu jest następstwem celowych, szkodliwych działań ubezpieczonego. Do takich zalicza się np. zwolnienie z pracy na własną prośbę, w celu wyłudzenia odszkodowania. Ubezpieczenie od utraty dochodu nie chroni również w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron lub gdy umowa wygasła samoistnie. Ubezpieczyciel może też odmówić wypłaty, jeśli w firmie udziałowcem jest osoba bliska ubezpieczonemu.

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty dochodu?

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują ubezpieczenie od utraty dochodu, kierują się własną polityką. Dlatego OWU w każdej z takich firm również są odmienne. Różnice dotyczą zarówno wysokości składek, jak i kwot wypłacanych odszkodowań. Indywidualne są też okres wypłacania świadczeń jak i jego forma.

Najniższe kwoty odszkodowań, jakie proponują ubezpieczyciele, to 1000 zł. Taką ofertę przygotował Santander, w którym możesz się ubiegać o wypłatę świadczenia do 5 razy w roku. W skrajnych wypadkach otrzymać nawet 72 000 zł w 12 miesięcznych ratach po 6000 zł. Różnie jest też obliczana miesięczna składka. Może ona być jednorazowa lub comiesięczna, stanowić procent kwoty kredytu lub być stała (np. 33 zł w Santander).

Materiał Promocyjny