- Efektywność i odporność przyjętego przez nas modelu biznesowego, w którym dbamy o mocną pozycję kapitałową i dywersyfikujemy segmenty działalności, pozwala Grupie PZU rozwijać się stabilnie i równoważyć skonsolidowany wynik praktycznie w każdej sytuacji rynkowej – mówi prezes PZU, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Przez sześć pierwszych miesięcy br. Grupa PZU zwiększyła sprzedaż wszystkich ubezpieczeń do 12,6 mld zł, czyli o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. (w drugim kwartale br. do 6,4 mld zł, tj. o 3,2 proc. rok do roku). Zysk netto po I poł. tego roku wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w tym samym okresie ub.r., ale spadek wynikał z konieczności dostosowania poziomu rezerw w segmentach ubezpieczeniowym i bankowym. Grupa osiągnęła wysoki zwrot na kapitale na poziomie 18,5 proc., przekraczający cel wskazany w strategii na lata 2021-2024 i lokujący PZU wśród najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli.

Dobre efekty zarządzania Grupą PZU są tym ważniejsze, że z aktywami ponad 400 mld zł jest ona ważnym elementem finansowego krwioobiegu polskiej gospodarki. W czasach kryzysowych szczególne znaczenie mają zapewniane przez Grupę ochrona ubezpieczeniowa polskich firm oraz finansowanie ich przedsięwzięć, a także długoterminowa polityka lokacyjna, stabilizująca rynek finansowy i stymulująca inwestycje.  

Rozwój na kluczowych rynkach

- Wzrost przypisu składki w pierwszym półroczu tego roku to zasługa zwiększenia przez nas sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Główną rolę odegrały dwucyfrowe wzrosty w segmencie autocasco oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym korporacyjnych  – podkreśla Beata Kozłowska-Chyła. PZU zachował przy tym wysoką rentowność ubezpieczeń majątkowych. W I poł. br. wskaźnik mieszany (COR) osiągnął poziom 88,8 proc. (w II kw. br. 87,7 proc.).

W pierwszym półroczu 2022 r. zebrana przez Grupę PZU składka z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła do 7,3 mld zł, czyli o 6,9 proc. r/r (w samym II kw. br. wzrosła o 7,7 proc. r/r). Mocno wzrosła sprzedaż w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych - o 10 proc. r/r, zwłaszcza korporacyjnych - o 18,5 proc. r/r. Zwiększył się popyt m.in. na ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia dla małych i średnich firm, dotowane ubezpieczenia upraw rolnych czy ubezpieczenia budowlano-montażowe oraz maszyn. W segmencie komunikacyjnym sprzedaż w I poł. 2022 r. wzrosła o 4,9 proc. r/r (w II kw. br. o 7,5 proc.). W dużej mierze dzięki dynamicznemu wzrostowi składki z AC o 13 proc. r/r (w II kw. br. o 16,4 proc. r/r).

- Składka z ubezpieczeń AC rosła zarówno w wyniku wznowień polis, jak i sprzedaży nowych. Natomiast sprzedaż ubezpieczeń OC wciąż znajdowała się pod presją cenową i ukształtowała się na poziomie podobnym do analogicznego okresu ub.r. – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU. Jak wyjaśnia, mimo wzrostu wartości przeciętnej szkody i kosztów napraw, ubezpieczyciel nadal jest w stanie utrzymać pozytywne marże w segmencie OC dzięki temu, że częstość szkód pozostaje na poziomach niższych niż przed pandemią.

Znaczący spadek częstości zgonów w Polsce sprawił, że wzrosła marża operacyjna, a także wynik wypracowany w ubezpieczeniach grupowych na życie i indywidualnie kontynuowanych (o 27,5 proc. r/r - do 454 mln zł). W tym segmencie, najważniejszym dla PZU Życie, składka w I poł. 2022 zwiększyła się o 1,7 proc. r/r. Znów szybko rósł popyt na prywatne usługi medyczne Grupy PZU. Przychody w filarze zdrowia w pierwszym półroczu 2022 r. zwiększyły się o 15,6 proc. r/r - do 652 mln. zł.

Mimo że w pierwszym półroczu 2022 r. z rynku funduszy odpłynęło netto 20 mld zł, TFI PZU pozostało jedynym towarzystwem z dodatnią sprzedażą netto w każdym miesiącu i liderem pod tym względem. Wartość zgromadzonych na koniec czerwca br. przez TFI PZU aktywów PPK sięgnęła 1,8 mld zł (blisko 1/5 całego rynku), co oznacza wzrost o 100 proc. 

Bezpieczny portfel i dywidenda

Do wyniku Grupy PZU przyczyniły się też dobre rezultaty z działalności inwestycyjnej oraz  rosnąca kontrybucja działalności bankowej (407 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 251 mln zł rok wcześniej). Zwrot na portfelu głównym w I poł. 2022 r. osiągnął 4,4 proc. i wyniósł 961 mln zł. Bezpieczna struktura portfela, w której instrumenty dłużne stanowią 81 proc., w tym dług skarbowy 63 proc., zapewnia ubezpieczycielowi stabilne przychody nawet w trudnym dla rynków finansowych czasie. - W dalszej perspektywie pozytywnie oceniamy wpływ wyższych stóp procentowych na rentowność portfela, w którym zapadające obligacje będziemy mogli odnawiać po wyższych stopach zwrotu -  mówi Tomasz Kulik.

Solidne i powtarzalne wyniki oraz silna pozycja kapitałowa PZU do dobra informacja dla akcjonariuszy, gdyż pozwalają utrzymać wysokie wypłaty dywidendy. Jesienią spółka wypłaci 1,94 zł na akcję, przeznaczając na ten cel blisko 1,7 mld zł. Przy obecnym kursie akcji, oznacza to stopę dywidendy na poziomie ok. 6,5 proc.

- Zachowujemy pełną zdolność do rozwijania swojego biznesu i realizacji przyjętych ambicji strategicznych. Druga połowa roku będzie stała pod znakiem poważnych wyzwań dla globalnej i polskiej gospodarki. Jednak potencjał, którym dysponuje Grupa PZU, nakreślone cele i udowodniona zdolność do ich skutecznego osiągania, pozwalają stwierdzić, że jesteśmy dobrze przygotowani, by utrzymać pozycję rynkową i zadbać o bezpieczeństwo i korzyści naszych klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy – zapowiada dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Materiał Promocyjny