Materiał partnera: CPK

Koncepcja zakładała, że nowe lotnisko powstanie na przedłużeniu Centralnej Magistrali Kolejowej, obok stacji dla szybkich pociągów, w sąsiedztwie autostrady Berlin–Warszawa i zapewni dojazd w ciągu dwóch godzin z większości miast w Polsce. W latach 2003–2016 kolejni ministrowie transportu – Marek Pol, Krzysztof Opawski i Cezary Grabarczyk – przygotowali raporty, organizowali grupy robocze ekspertów i zlecili studia wykonalności i wydali rekomendacje za budową nowego lotniska. Dopiero w roku 2017 CPK stał się priorytetem inwestycyjnym.

2017

Rząd powołuje pełnomocnika ds. CPK Mikołaja Wilda i akceptuje Koncepcję CPK.

2018

Maj: uchwalenie ustawy o CPK.

Wrzesień: powołanie spółki celowej CPK, której celem jest budowa nowej infrastruktury.

2019

Marzec: rozporządzenie w sprawie 10 „szprych”. Zatwierdzenie programu kolejowego CPK.

Czerwiec: pierwsze koncepcje terminala. Ich autorami były m.in. Foster+Partners, Zaha Hadid Architects, Chapman Taylor, Grimshaw, Benoy i Pascall+Watson.

2020

Luty: „Tak” z UE dla inwestycji kolejowych CPK. Ruszają konsultacje kolejowych korytarzy.

Sierpień: początek badań przyrodniczych na setkach km linii kolejowych. Podpisanie pierwszej umowy na inwentaryzacje przyrodnicze dla obszaru prawie 26 tys. ha terenu wzdłuż planowanej linii KDP Warszawa – CPK – Łódź.

Październik: uchwalenie Programu Wieloletniego CPK do 2023 r. i źródeł finansowania: 2020–2023 – 12,8 mld zł, na tę kwotę składają się skarbowe papiery wartościowe, środki europejskie i finansowanie komercyjne.

Grudzień: start Programu Dobrowolnych Nabyć. Dotychczas spółka CPK kupiła ponad 1000 ha.

2021

Kwiecień: przyjęcie SSL przez pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horałę.

Czerwiec–sierpień: 1000 km nowych linii w przygotowaniach. Podpisanie umów na studia wykonalności odcinków: Warszawa–Łódź i Łódź–Wrocław, Żarów–Wałbrzych–granica z Czechami, Katowice–Ostrawa, Łętownia–Rzeszów, Zamość–Bełżec, Ostrołęka–Łomża–Giżycko, oraz węzła kolejowego CPK.

Wrzesień: wybór master plannera dla lotniska – Arup Polska.

Listopad: tunel KDP w Łodzi: pierwsza umowa na projektowanie. Spółka wykorzystuje dofinansowanie z instrumentu UE „Łącząc Europę” (CEF).

Listopad: lotnisko Incheon z Seulu zostaje doradcą strategicznym CPK.

Grudzień: prezentacja obszaru preferowanej lokalizacji lotniska CPK. Obejmuje on ok. 41 km kw. na terenie trzech gmin na Mazowszu: Baranów, Teresin i Wiskitki. Lotnisko i linie kolejowe wpisane do sieci Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T i dopisane do priorytetów inwestycyjnych UE.

2022

Luty: prognozy IATA dla CPK: 40 mln przepustowości w pierwszym etapie. W pierwszym pełnym roku funkcjonowania w scenariuszu bazowym IATA prognozuje ok. 30 mln pasażerów. 40 mln pasażerów w 2035 r., 50 mln – w r. 2044. W 2060 r. – 65 mln pasażerów w scenariuszu bazowym. Cargo zakłada 0,5 mln ton towarów przeładowanych w 2030 r., 1 mln ton w 2035 r., 1,75 mln ton w 2060 r.

Marzec: CPK wpisany w plany NATO jako infrastruktura podwójnego przeznaczenia.

Czerwiec: analiza warian- tów i wybór przebiegu linii kolejowej Warszawa – CPK – Łódź.

Lipiec: rekordowa umowa ramowa – wybór 11 wykonawców dokumentacji projektowej dla inwestycji kolejowych. Szacowana wartość maksymalna wszystkich zamówień w ciągu ośmiu lat to łącznie ok. 7 mld zł.

Październik: zawarcie umów z master architektem, konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, projektantem inżynierii lądowej z libańsko-amerykańską firmą Dar Al-Handasah Consultants.

Grudzień: umowa z hiszpańską firmą IDOM, projektantem „układu nerwowego” lotniska.

Grudzień: umowy ramowe z 28 firmami na projektowanie obiektów wspierających, m.in. na wieżę kontroli lotów (przetarg trwa), centrum operacyjne portu lotniczego, budynki służb ratowniczo-gaśniczych, parkingów, biur i hoteli w otoczeniu lotniska.

2023

Luty: ruszają prace na terenie lotniska.

Czerwiec/Lipiec: uzyskanie najważniejszych decyzji dla lotniska. Powstają plan generalny, Master Plan, uzyskanie promesy ULC. Decyzja środowiskowa dla lotniska i węzła kolejowego.

Wrzesień: powstanie Grupy Kapitałowej CPK, do której wchodzą PPL, Torpol i spółki zależne CPK. Dotychczasowe dofinansowanie z UE – 400 mln złotych.

Opinia

Olivier Jankovec, dyr. generalny Airport Council International Europe:

Czy Polska i Warszawa potrzebują lotniska na 40 mln pasażerów?

Lotnisko Chopina jest pełne, a projekt nie polega jedynie na budowie samego lotniska, tylko jest elementem strategii rozwoju kraju. Dzisiaj w Europie wszystkie znaczące centra przesiadkowe znajdują się w Europie Zachodniej. W Europie Wschodniej i Środkowej takiego lotniska nie ma. W tym kontekście ambicja polskiego rządu rozwinięcia hubu dla Europy Wschodniej ma sens. Projekt jest intermodalny, a dostępność lotniska zostanie powiększona dzięki pociągom wysokich prędkości. To, co mi się w nim podoba, to wizja długoterminowa, którą utraciły już rządy innych krajów Europy.

Materiał partnera: CPK