Misją Bolta jest współtworzenie miast dla ludzi, nie dla samochodów. W naszej wizji to miasta, w których mieszkańcy chętnie i często korzystają ze współdzielonych środków transportu, taksówek, hulajnóg elektryczny, rowerów czy komunikacji miejskiej, stanowiących alternatywę dla prywatnych samochodów. Zapoznając się z pracami samorządów nad planami zrównoważonej mobilności, widzimy, że cel jest wspólny- mniej samochodów prywatnych, to mniejszy ruch uliczny, mniejsze natężenie hałasu i zredukowane zanieczyszczenie powietrza. Dlatego Bolt dokłada wszelkich starań, aby uzupełnić istniejącą ofertę komunikacji miejskiej i oferować w ramach swojej aplikacji bezpieczne i komfortowe przejazdy taksówką.

Strategiczna inwestycja i zaostrzona weryfikacja

Aby stać się jednocześnie alternatywą dla prywatnego samochodu oraz dobrym uzupełnieniem transportu miejskiego, musimy zapewniać usługę o najwyższej jakości. Dlatego Bolt przeznaczył 10 mln złotych na wprowadzenie zmian mających na celu jeszcze bardziej podnieść komfort i bezpieczeństwo przejazdów taksówkami. Ustanawiając nową jakość jako pierwsza platforma na naszym rynku, chcemy wyznaczyć standard dla całej branży przejazdów taksówkami w Polsce.

Poprzez zaostrzenie wymogów wobec kierowców i flot potwierdzamy, że Bolt traktuje poważnie swoje zobowiązanie z marca br., zawarte w Standardach bezpieczeństwa w przewozach osób taksówką. W dokumencie tym zobowiązaliśmy się do dołożenia wszelkich starań i podjęcia szeregu działań, aby zapewnić bezpieczeństwo w przejazdach z aplikacją Bolt. Bezpośrednie przełożenie na kwestie bezpieczeństwa, ma weryfikacja osób świadczących usługi na platformie oraz pojazdów. Postanowiliśmy zatem wyznaczyć w tym zakresie nowe, inspirujące całą branż standardy.

Podstawową zmianą wynikającą z nowych standardów jest obowiązkowe oznakowanie samochodów, co będzie weryfikowane przez wymóg dostarczenia zdjęcia. Dla naszych użytkowniczek i użytkowników oznacza to, że wszystkie pojazdy na platformie Bolt będą oznakowane jako taksówki, co pozwoli uniknąć jakichkolwiek pomyłek.

Uruchomimy również Punkty Obsługi Kierowców. Pierwszy z nich został już otwarty w Warszawie. Kolejnych 11 powstanie w największych polskich miastach. W punktach kierowcy będą musieli przedstawić konieczne dokumenty, a specjalnie przeszkolony zespół Bolt będzie je szczegółowo weryfikował przed dodaniem do platformy.

Ważnym wyróżnikiem nowych standardów jest weryfikacja przez zespół Bolt dodatkowych dokumentów każdego kierowcy. Potwierdzeniem, że partnerzy stosują się do nowych wymagań, będzie dostarczenie kopii identyfikatora kierowcy taksówki. Musi on znaleźć się w widocznym dla pasażerek i pasażerów miejscu w aucie wykonującym przejazd z aplikacją Bolt. Ponadto będziemy weryfikować, czy dany kierowca przebył odpowiednie badania psychologiczne i medyczne. Współpracujący kierowcy oraz floty mają czas na dostarczenie dokumentów do końca grudnia.

Kluczowa współpraca z władzami i potrzeba zmian

Jesteśmy transparentni w naszych relacjach z władzami zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym- na bieżąco komunikujemy wprowadzane zmiany i obowiązujące procedury. Tylko w ostatnim czasie zespół Bolta przeprowadził trening dla funkcjonariuszy policji z całej Polski, zapoznając ich z naszymi procedurami oraz rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa. W maju tego roku, jako pierwsza firma w branży, wprowadziliśmy szkolenie dla kierowców, opracowane z naszym partnerem merytorycznym, fundacją Feminoteka i oparte o obowiązujące na platformie Standardy społeczności Bolt. Treść tego szkolenia została następnie skonsultowana z przedstawicielami Komendy Głównej Policji. W przypadku zgłoszeń nieprawidłowości w czasie przejazdu, nasze procedury przewidują pełną współpracę z organami ścigania, celem udzielania wsparcia w ustalaniu szczegółów zdarzenia, wspierających proces zatrzymania potencjalnego sprawcy.

Jako globalna, działająca w 45 krajach firma, mamy doświadczenie, którym możemy się podzielić. Chcemy współpracować z polskimi władzami w tak niezbędnych w niektórych obszarach procesach cyfryzacji. Przede wszystkim unowocześnienia wymagają regulacje w zakresie funkcjonowania licencji na przewóz osób taksówką. Aktualne przepisy wymuszają na kierowcy wykonywanie nieopłacalnego, pustego przejazdu, a obowiązek posiadania wszystkich licencji w formie papierowej oznacza, że kierowca świadczący usługi w ramach aglomeracji musi posiadać kilkadziesiąt dokumentów, co jest równie niepraktyczne jak i nieefektywne. Rozwiązaniem dogodnym zarówno dla kierowców jak i pasażerów byłaby jednolita, cyfrowa licencja. Dzięki jej wprowadzeniu kierowcy mogliby zwiększyć zakres swoich usług o kursy podmiejskie, a pasażerowie zyskaliby możliwość podróżowania z terenów z ograniczonymi zasobami komunikacji publicznej.

Drugim rozwiązaniem, które wymaga współpracy pomiędzy władzami a platformami jest stworzenie centralnego rejestru licencji, pojazdów i kierowców uprawnionych do świadczenia przewozów taksówką, co zdecydowanie usprawniłoby weryfikację wszystkich trzech kategorii, a w efekcie podniosłoby jakość i bezpieczeństwo przejazdów. W naszej ocenie zmiany te są konieczne, ponieważ ich wdrożenie ma strategiczny wpływ na bezpieczeństwo przejazdów.

Materiał Promocyjny