Materiał przygotowany przez Centralny Port Komunikacyjny

Port Solidarność: 37 km na zachód od stolicy, między Warszawą i Łodzią (czyli pierwszym i trzecim najliczniej zamieszkanym miastem w Polsce), po północnej stronie autostrady A2, na skrzyżowaniu przygotowywanych linii dużych prędkości: z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i CMK-Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej do Trójmiasta. To jedne z najważniejszych aspektów lokalizacji nowego centralnego lotniska dla Polski.

Szczegółową preferowaną lokalizację hubu na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki spółka CPK przedstawiła w połowie grudnia ubiegłego roku. Teren ok. 41 km2 został wybrany tak, żeby zapewnić optymalne parametry operacyjne, a jednocześnie uniknąć ingerencji w tereny najliczniej zamieszkałe i ominąć miejsca ważne dla społeczności lokalnej.

Pół wieku dyskusji

A teraz cofnijmy się do przeszłości. Pierwsza koncepcja centralnego lotniska dla Polski powstała ok. 50 lat temu. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w archiwalnym dokumencie „Opis projektu wyboru nowego lotniska dla Warszawy realizowanego w latach 1971–1974”.

Zasadnicze prace nad dokładną lokalizacją nowego portu ruszyły w XXI wieku. W następnych latach i pod kolejnymi rządami powstał szereg analiz i dokumentów, które potwierdzały zasadność budowy portu lotniczego między Warszawą i Łodzią, które zastąpi Lotnisko Chopina.

Wybór ostatecznej lokalizacji Portu Solidarność w ramach CPK nastąpił w oparciu o obiektywne i mierzalne kryteria. Wynikają one zarówno z potrzeby zapewnienia możliwości funkcjonowania lotniska, jak i rozwoju sieci kolejowej obsługującej cały kraj. Analizowano kilka lokalizacji pod budowę centralnego lotniska, w tym m.in.: Modlin, Wołomin, Sochaczew, Baranów, Mszczonów czy Nowe Miasto nad Pilicą.

Eksperci przeanalizowali wszystkie lokalizacje pod kątem określonych dla inwestycji najważniejszych kryteriów (tzw. warunków brzegowych) dla CPK: odległości od centrum Warszawy (do 50 km), dostępności komunikacyjnej (m.in. lokalizacji w rejonie istniejących i planowanych szlaków drogowych i kolejowych), gęstości zaludnienia (poniżej 400 osób na km2), uwarunkowań terenowych (wykluczono obszary charakteryzujące się np. dużym udziałem spadków terenu powyżej 3 proc.), ograniczeń środowiskowych (dotyczących hałasu i obszarów chronionych) czy ograniczeń operacji lotniczych (wykluczono m.in. poligony wojskowe i przestrzeń powietrzną nad Puszczą Kampinoską).

Finalny werdykt

W wyniku analizy w ramach studium lokalizacyjnego Baranów wypadł najlepiej spośród wszystkich lokalizacji. W tym przypadku wyzwaniem było dotrzymanie wymaganego kryterium czasu dojazdu bezpośrednim pociągiem do Warszawy w 15 minut. Z tego względu podjęto decyzję, aby w ramach branych pod uwagę wariantów nieznacznie przesunąć obszar inwestycji na wschód. To właśnie dzięki temu lokalizacja Baranowa spełnia wszystkie kryteria przewidziane w rządowej koncepcji CPK z 2017 r.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Baranów okazał się najlepszą lokalizacją m.in. z uwagi na niewielką odległość od Warszawy oraz możliwości dojazdu samochodem i koleją. Do Portu Solidarność będzie można dotrzeć zarówno istniejącą autostradą A2, która wkrótce zostanie poszerzona do trzech pasów w każdą stronę (między Warszawą i Pruszkowem do czterech pasów), a także drogą krajową nr 50.

Po wybudowaniu przez CPK linii dużych prędkości Warszawa–Łódź, dla której już na początku czerwca spółka CPK wskaże wariant inwestorski, pociągiem da się dotrzeć do CPK ze stolicy w kwadrans, a z Łodzi w pół godziny. System dziesięciu „szprych" kolejowych CPK, których budowa zaplanowana jest do końca 2034 r., zapewni możliwość dojazdu do Portu Solidarność w czasie do dwóch i pół godziny z większości miast wojewódzkich.

Więcej informacji i historii o CPK poznasz na www.cpkstory.pl.

Materiał przygotowany przez Centralny Port Komunikacyjny