Nadrzędnym celem projektu jest popularyzacja teatru, wśród osób, które z różnych przyczyn mają ograniczony dostęp do oferty kulturalnej. Barierą partycypacji w kulturze są często kwestie socjoekonomiczne. Szczególnie teraz, w sytuacji po pandemicznego kryzysu ekonomicznego oraz w obliczu trwającej w Ukrainie wojny. W dobie kryzysu kultura nie jest traktowana jako przedmiot pierwszej potrzeby, schodzi na dalszy plan wydatków gospo-darstw domowych.

Otwarta formuła projektu, którą stworzyliśmy pozwala na udział w wysokojakościo-wym projekcie kulturalnym kilku tysiącom osób. Dla wielu z nich jest to możliwość na pierwsze zetknięcie z teatrem w ogóle. W tym roku na bezpłatne przedstawienia w ramach projektu zaprosiliśmy Widzów z Warszawy, Józefowa oraz Radomia. Współpracujemy na tym polu z wieloma Fundacjami i organizacjami pomocowymi, a także lokalnymi samo-rządami" - mówi Anna Gornostaj, pomysłodawczyni projektu i dyrektorka warszawskiego Teatru Capitol.

Cieszymy się, że projekt, który stworzyliśmy w 2022 roku stał się ważny i edukacyjno - integracyjny dla lokalnych społeczności, w tym dla osób z różnych powodów wykluczonych z udziału w życiu kulturalnym na co dzień. W projekcie licznie uczestniczą także przedstawicie ukraińskiej mniejszości narodowej, której asymilacja z lokalnymi społecznościami, także na płaszczyźnie kulturalnej jest dla nas jako podmiotu kultury bardzo ważną misją” - dodaje Małgorzata Krysiak, koordynatorka projektu i marketing manager Teatru Capitol.

Widzowie na teatralnych deskach w ramach projektu mają szansę zobaczyć takie gwiazdy filmu i teatru jak: Anna Gornostaj, Olaf Lubaszenko, Katarzyna Maciąg, Honorata Witańska, Wojciech Majchrzak, Robert Janowski, Artur Chamski, Jacek Stefanik oraz Dag-mara Bryzek.

Więcej informacji o projekcie, w tym informację o darmowych wejściówkach znajdziecie Państwo na stronie:

www.teatrcapitol.pl/teatr-w-trasie-capitalne-spotkania-ze-sztuka

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edy-cja 2023

Teatr Capitol jest członkiem Unii Teatrów Niezależnych.

Patroni Medialni: RMF MAXX, Onet, Rzeczpospolita, Tele Tydzień, Świat Kobiety, AMS, Przegląd, Familie.pl, CzasDzieci.pl, BabyGo, Magazyn Świerszczyk, TVP ABC.

Partnerzy Teatru: Kicket.com, oBag, MOKOSH, Aktywna Warszawa, Strefa Music Art, MZA, St.Majewski, Krajowa Grupa Spożywcza - właściciel marki Polski Cukier.

Materiał Promocyjny