Swoją życiową przestrzeń dzieli z trojgiem współlokatorów. I choć traktowany jest przez nich z szacunkiem i lekkim pobłażaniem, to sam buduje w sobie rolę ofiary. Czuje się lekceważony i wyśmiewany. Pewnego dnia, stojąc przed lustrem, postanawia zmienić sytuację. Lustro symbolicznie służy Panu Hoho do wyzwalania swoich antydemokratycznych zapędów, nienawiści i pogardy do ludzi i ambicji dokonania autorytarnych zmian.

Mat. Partnera

Karze tytułować siebie „prezesem Trybunału”, w salonie organizuje gabinet, a od domowników oczekuje bezwzględnego posłuszeństwa. W miarę jak sztuka nabiera rozpędu, Pan Hoho z zahukanego protokolanta przeistacza się w autorytarnego Prezesa. Początkowo jego zachowanie traktowane w kategoriach nieszkodliwego dziwactwa stopniowo przeradza się jednak w dyktaturę i terror, doprowadzając do tragedii.

Mat. Partnera

Jak daleko może się posunąć człowiek, którym determinuje zachwiane poczucie własnej wartości? Czy otoczenie jest tylko biernym tłem wydarzeń? Sztuka traktuje nie tylko o terrorze psychicznym w mikroskali, ile wskazuje na ogólne mechanizmy jego powstawania, które wydają się niewinne.

"Pan Hoho" to ostrzeżenie o skutkach obojętności społecznej, o konsekwencjach akceptacji dewastowania wartości i instytucji demokratycznych. O niedocenianiu wolności, demokracji, spokoju i pokoju.

Mat. Partnera

W obsadzie Pola Błasik, Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i Krzysztof Stelmaszyk. Reżyseruje Krzysztof Dracz.

Najbliższe spektakle w Teatrze Polonia 27 kwietnia oraz 10 i 11 czerwca 2023.

Bilety dostępne na stronie: https://teatrpolonia.pl/event-data/4159/pan-hoho-2021-06-24

Materiał promocyjny