Tag: Zaliczka i Zadatek

Powiązane

Umowy

Kontrahent może domagać się zwrotu zadatku od niedoszłego zbywcy nieruchomości

Spółka nie mogła przystąpić do definitywnej umowy ze zbywcą, ponieważ brak było współpracy z jego strony – nie dostarczył on potrzebnej dokumentacji. Na uprawnienie do żądania zwrotu zadatku nie ma wpływu to, że nieruchomość miała docelowo służyć celowi publicznemu w zakresie oświaty.