Największe oburzenie wywołały apele premiera Tony'ego Abotta, który wzywał władze w Indonezji, aby zastosowały akt łaski w dowód wdzięczności za pomoc jaką udzieliła Australia swemu sąsiadowi po katastrofalnym tsunami w 2004 roku.

Odwoływanie się do tego faktu wywołało w Indonezji protesty i oskarżenia, że Australia kieruje się wyłącznie zasadą własnych korzyści i nie zważa na system uniwersalnych wartości.

Prezydent Joko Widoko nie ma najmniejszego zamiaru ułaskawić skazanych. Są częścią grupy tzw. dziewiątki z Bali, która handlowała heroiną pomiędzy Bali a Australią. Dwaj Australijczycy azjatyckiego pochodzenia Andrew Chan oraz Myuran Sukumaran usiłowali przemycić 8,3 kg. heroiny w 2005 roku. Za takie przestępstwo kara grozi w Indonezji kara śmierci.

Dwójka Australijczyków została ostatnio przewieziona z Bali do więzienia na wyspie Nusukambagan, gdzie mają zostać rozstrzelani. Australijskie media nazywają więzienie na wyspie indonezyjskim Alcatraz i nawołują rząd do podjęcia kolejnych prób ratowania własnych obywateli. Minister spraw zagranicznych Australii, Julie Bishop dała nawet do zrozumienia, że Indonezja nie będzie mogła liczyć w przyszłości na australijskich turystów. Jakie kroki podejmie Canberra po wykonaniu wyroku, nie wiadomo. Jednak po egzekucji w Indonezji obywateli Holandii i Brazylii, oba te kraje odwołały swych ambasadorów.