Władze w Duszanbe zmieniły nazwę miasta Czkałowsk, które od założenia w 1946 roku nosiło imię znanego rosyjskiego lotnika Waleryja Czkałowa. Teraz na mapie Tadżykistanu miasto pojawi się już pod nową nazwą – Buston. Decyzję rządu zatwierdził prezydent Emomali Rahmon, który sprawuje władzę w tym kraju od upadku Związku Radzieckiego.

Lokalna agencja informacyjna Hovar podaje, że decyzja władz jest związana z „propagowaniem wartości narodowych, rozbudzaniem wśród młodzieży pamięci historycznej dotyczącej kultury przodków oraz współczesnej państwowości narodu tadżyckiego".

Miasto Czkałowsk odegrało ogromną rolę w rosyjskim przemyśle atomowym. To tam po raz pierwszy został wydobyty i wzbogacony uran, przy użyciu którego została zbudowana pierwsza radziecka bomba atomowa oraz uruchomiony pierwszy w ZSRR atomowy reaktor.

Gdy w 1991 roku Tadżykistan ogłosił niepodległość, władze kraju rozpoczęły masową derusyfikację. Z rosyjskich na tadżyckie zmieniały się nazwy nie tylko obwodów i miast, ale także wszystkich ulic. W ramach derusyfikacji doszło do zmiany nazwiska prezydenta, który w 1952 roku urodził się jako Emomali Rahmonow. W 2007 roku oświadczył, że chce by we wszystkich międzynarodowych dokumentach jego nazwisko pisało się jako Rahmon.

W związku z tym we wszystkich tadżyckich urzędach stanu cywilnego zakazano wpisywać nazwiska z rosyjskimi końcówkami „ew" oraz „ow". Od 2009 roku w Tadżykistanie obowiązuje ustawa o jednym języku państwowym. Przedtem w kontaktach z przedstawicielami władz państwowych można było się posługiwać również rosyjskim. Pod koniec istnienia ZSRR według spisu powszechnego z 1989 roku w Tadżykistanie mieszkało 355 tys. Rosjan, z kolei według spisu powszechnego z 2010 roku pozostało ich tam jedynie 35 tys.