„My, komitety olimpijskie i paraolimpijskie z krajów nordyckich korzystamy z okazji, by potwierdzić nasze zdecydowane poparcie dla narodu ukraińskiego i żądanie pokoju” - czytamy w oświadczeniu. 

Już wcześniej z podobnym apelem do władz sportowych zwróciły się komitety olimpijskie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii a Ukraina zagroziła bojkotem igrzysk, jeśli wystartują w nich Rosjanie i Białorusini.