Krajowe polityki miejskie odpowiedzią na wyzwania

W ramach WUF11 w Katowicach dyskutowano na temat wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem miast.

Publikacja: 28.06.2022 21:00

Krajowe polityki miejskie odpowiedzią na wyzwania

Partnerstwo medialne

W okrągłym stole ministrów „Krajowe Polityki Miejskie w zmieniającym się świecie”, której gospodarzem było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu European Knowledge Network udział wzięła dyrektor wykonawcza UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif oraz krajowi ministrowie odpowiedzialni za sprawy miejskie z Czech, Niemiec, Holandii, Szwecji, Słowacji i Polski.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad związkami pomiędzy krajowymi politykami miejskimi a współczesnymi kryzysami, począwszy od zrównoważonej transformacji i potrzeby przyspieszenia Europejskiego Zielonego Ładu, zwłaszcza w kontekście geopolitycznym w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nierównościami społecznymi i gospodarczymi w miastach europejskich.

Maimunah Mohd Sharif podkreśliła, że krajowe polityki miejskie stanowią jedno z pięciu rozwiązań transformacyjnych i mają ogromny wpływ na ostateczny kształt realizacji Strategicznego Planu na lata 2020–2023. Zaznaczyła, że są nieocenione jako instrument mogący ułatwić skuteczną międzysektorową koordynację międzyregionalną.

Przytoczyła też statystyki, z których wynika, że 67 proc. ankietowanych krajów wykorzystało swoją krajową politykę miejską do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a 54 proc. wzmocniło dzięki niej swoje zaangażowanie w realizację postanowień wynikających z porozumienia paryskiego.

– Większość krajów ceni sobie krajową politykę miejską jako narzędzie do opracowania wspólnej wizji zarządzania rozwojem miast – stwierdziła Maimunah Mohd Sharif.

Martin Grisel, dyrektor Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach (EUKN), Maimunah Mohd Sharif, dyrektor

Martin Grisel, dyrektor Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach (EUKN), Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza UN-Habitat, Grzegorz Puda, minister Funduszy i Polityki Regionalnej i Wiktoria Saganowska, zastępca dyrektora strategi w ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

materiały prasowe

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda przypomniał, że forum zbiegło się w czasie z uchwaleniem przez polski rząd Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Podkreślił przy tym pionierski charakter dokumentu, mającego zapewnić zrównoważony rozwój miast oraz wysoką jakość życia ich mieszkańców.

– Polska potrzebuje polityki odpowiadającej na aktualne wyzwania, przed jakimi stoją miasta. Krajowa Polityka Miejska 2030 to dokument rządowy, którego celem jest wskazywanie miastom kierunków zrównoważonego rozwoju, przeprowadzenie zrównoważonej transformacji w kierunku silnych i odpornych aglomeracji oraz zapewnienie mieszkańcom przyjaznych warunków do życia – powiedział minister.

Jak dodał Krajowa Polityka Miejska 2030 ma być dokumentem „służebnym wobec samorządów i społeczności lokalnych, które podejmują konkretne działania na rzecz mieszkańców swoich miast i potrzebują narzędzi oraz możliwości do bardziej sprawczego działania”. 

Minister ds. inwestycji i rozwoju regionalnego Słowacji Veronika Remišová podkreśliła, że innowacje, które są niezbędne dla rozwoju miast, bardzo często z nich się wywodzą. Przyznała też, że wyzwania w zakresie rozwoju miast są szczególne w przypadku Słowacji, będącej krajem w głównej mierze składającym się z terenów wiejskich, i zaznaczyła, że zapotrzebowanie na długoterminowe planowanie i inwestycje na rzecz stabilnej przyszłości nieustannie rosną, z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację społeczno-ekonomiczną.

Minister Puda odniósł się do pytania o integrację aspektu inteligentnych miast w Krajowej Polityce Miejskiej 2030, mówiąc, że koncepcja smart cities jest w dokumencie postrzegana wieloaspektowo. Podkreślił wagę aspektu technologicznego i cyfrowego inteligentnych miast, zauważając, że pełni on istotną rolę w kontekście gospodarczym.

– Sama cyfryzacja jest jednym z najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoją miasta w całej Europie. Wdrażanie nowych technologii oraz rozwiązań IT w sferze publicznej, a także rozwój społecznej świadomości cyfrowej są niezbędne w celu budowania nowoczesnego społeczeństwa – powiedział minister. 

Czeski wiceminister ds. rozwoju regionalnego Radim Sršeň podkreślił wagę nawiązywania współpracy pomiędzy małymi miastami oraz wsiami a dużymi miastami i zapewnił, że kraj wykorzystuje takie połączenia nie tylko w kontekście miast inteligentnych, ale również w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

– Administracja w Czechach traktuje cyfryzację jako długoterminowy priorytet, nie tylko w zakresie usług publicznych. Musimy przenieść administrację publiczną do mieszkań, do domów ludzi – stwierdził Sršeň. 

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, nawiązał do ekologicznego aspektu polityki miejskiej i konieczności dostosowania miast do zmieniającego się klimatu. To jeden z 11 wyzwań zawartych w Krajowej Polityce Miejskiej 2030, obok m.in. poprawy jakości życia oraz stanu środowiska.

– Działania polskiego rządu w wymiarze energii i klimatu, bo tym zajmuje się nasze ministerstwo, zmierzają do zwiększenia komfortu, jakości życia i można powiedzieć, takiego dobrostanu życia polskiego społeczeństwa w miastach – oświadczył.

Klara Geywitz, niemiecka minister mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa, podkreśliła, że sporym wyzwaniem dla resortu jest konieczność zapewnienia dodatkowej liczby mieszkań potrzebnych, m.in. w wyniku przyjazdu uchodźców z Ukrainy. Oświadczyła, że w ciągu najbliższych trzech lat rząd federalny planuje zmniejszenie niedoboru mieszkań o połowę, a także odciążenie o 15 proc. mieszkańców o wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Łukasz Marciniak z Ministerstwa Rozwoju i Technologii zaznaczył, że dzięki wysiłkowi Polaków, którzy otworzyli swoje domy dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy, nie było konieczności budowy obozów dla uchodźców. Przyznał jednak, że polski rząd boryka się z problemem zapewnienia mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. 

Problemem jest na przykład budownictwo społeczne i budownictwo komunalne, w tej chwili zasób budownictwa społecznego i komunalnego to jest ok. 6,5 proc. w Polsce, gdy porównywalne [takie] budownictwo w Europie to ok. 20 proc. – powiedział.

Światowe Forum Miejskie to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa na świecie konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich. Na Forum w Katowicach poruszane są kwestie m.in. odporności miast, ich odbudowy po kryzysach, a także ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Program pięciodniowych obrad obejmuje m.in. sześć sesji dialogowych i nadzwyczajny dialog na temat reagowania na kryzysy miejskie, pięć zgromadzeń, 15 okrągłych stołów, 13 sesji specjalnych, a także szkolenia i spotkania networkingowe.

W ramach Forum Santander Bank Polska razem z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów organizuje Urban Cinema – przegląd filmów o tematyce miejskiej. Poprzez projekcje filmowe i towarzyszące im dyskusje z gośćmi specjalnymi bank chce promować wiedzę i skłonić do szerszej publicznej debaty na temat celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Społeczeństwo
Sondaż: 40,4 proc. Polaków uważa, że Polska nie jest dziś państwem prawa
Społeczeństwo
Burza po wulgarnym nagraniu Andrzeja Seweryna. PiS oburzone, aktor reaguje
Społeczeństwo
Sondaż: Niemal połowa Polaków negatywnie ocenia podpis Dudy pod "lex Tusk"
Społeczeństwo
Sondaż: Polacy nie chcą podwyżki 500+. Wolą ulgi podatkowe
Społeczeństwo
Bez oszczędzania na najmłodszych