Policja szuka kandydatów. Ile można zarobić?

Pod koniec poprzedniego roku w policji było niemal 4,3 tys. wakatów. Osoba, która zatrudni się w policji, na starcie może zarobić nawet 3 tysiące zł na rękę.

Aktualizacja: 10.02.2019 13:21 Publikacja: 10.02.2019 10:31

Policja szuka kandydatów. Ile można zarobić?

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

Z informacji, które uzyskaliśmy w Komendzie Głównej Policji wynika, że według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w formacji tej służyło 98 711 policjantów, a liczba wakatów wynosiła 4 294.

Zdaniem insp. Mariusza Ciarki, rzecznika KGP – od którego otrzymaliśmy dane - liczba pracujących dzisiaj funkcjonariuszy nie odbiega znacząco od lat wcześniejszych. Przypomina on, że od 2017 roku stan etatowy policji zwiększono o 1 000 i wynosi 103 309, a nie jak w latach wcześniejszych 102 309.

Z analizy danych dotyczących liczby policjantów w ostatnich ośmiu latach, wynika, że najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225), gdy liczba wakatów wynosiła aż 6 084. Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938), a liczba wakatów wynosiła wówczas 2371.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zapewniają, że liczba kandydatów do służby jest duża. W zeszłym roku chętnych do policji było 17 660 osób, a z różnych przyczyn odrzuconych zostało 13 186 osób. Najwięcej kandydatów zgłosiło się do KWP w Katowicach (2 118 kandydatów) oraz do KWP w Krakowie (1 805 kandydatów), zaś najmniej do KWP w Gorzowie Wlkp. (420 kandydatów) oraz do KWP w Opolu (425 kandydatów). Należy jednak zaznaczyć, że te dwa ostatnie garnizony należą do jednych z najmniejszych w policji.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku statystycznie 4 kandydatów przypadało na jedno wolne miejsce. Jak informuje nas Mariusz Ciarka w 2019 roku planujemy przyjąć do służby około 4,5 tys. nowych policjantów.

Kandydat do policji musi przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna. Najbardziej selekcyjnymi etapami postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji w roku 2018 były test psychologiczny oraz test sprawności fizycznej. - Niestety wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów – zaznacza rzecznik policji.

Ile można zarobić w policji? Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę" średnio 1 950 zł i w czasie kursu ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 1 074 zł do kwoty 3 024 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 3 353 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4 grupa) – średnio 3 607 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 3 865 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska m.in. dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 4 329 zł.

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i tzw. wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania (wśród nich są kierownicy referatów) miesięcznie zarabiają średnio „na rękę" 4 460,19 zł. W 8 grupie zaszeregowania zarobki wynoszą 4 706 zł ( to m.in. zastępca naczelnika wydziału). W 9 grupie średnie uposażenie wynosi 5 280 zł. Dla porównania komendant powiatowy zarabia średnio – 7 367 zł, komendant wojewódzki – 9 526 zł, zastępca komendanta głównego – 13 488 zł, a komendant główny policji – 15 304 zł.

Z informacji, które uzyskaliśmy w Komendzie Głównej Policji wynika, że według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w formacji tej służyło 98 711 policjantów, a liczba wakatów wynosiła 4 294.

Zdaniem insp. Mariusza Ciarki, rzecznika KGP – od którego otrzymaliśmy dane - liczba pracujących dzisiaj funkcjonariuszy nie odbiega znacząco od lat wcześniejszych. Przypomina on, że od 2017 roku stan etatowy policji zwiększono o 1 000 i wynosi 103 309, a nie jak w latach wcześniejszych 102 309.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Służby
Rośnie liczba chętnych do pracy w CBA, ale Biuro czeka też fala odejść
Służby
Podejrzany pakunek w ambasadzie Rosji w Warszawie. Akcja służb
Służby
Pożegnanie z CBA. Partie opozycyjne są zgodne, że pora je zlikwidować
Służby
Czego nie ukrywają wojskowe tajne służby. Jawna lista siedzib SKW
Służby
Jak imigranci omijają kontrole na granicy Polski ze Słowacją
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości