Środki, jakie w swojej gestii ma Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, są przypisane do działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” programu regionalnego na lata 2014–2020. Zgodnie z nazwą, pieniądze mają przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług, a przede wszystkim przybliżyć je do mieszkańców rzeczywiście potrzebujących wsparcia. Chodzi więc m.in. o stopniowe redukowanie tzw. pomocy instytucjonalnej na rzecz – w miarę oczywiście możliwości i przy zachowaniu racjonalności stosowanych rozwiązań – pomocy, usług świadczonych lokalnie, w miejscu lub blisko miejsca zamieszkania osoby z tej pomocy lub usługi korzystającej. Pomoc zdrowotna lub usługa społeczna nie powinny – jeżeli nie jest to konieczne – wyrywać wspieranej osoby z jej otoczenia, ale przeciwnie, sprawiać, aby jak najbardziej angażować w pomoc i usługi środowisko lokalne.