Podwykonawca zamówienia publicznego stoi teraz na lepszej pozycji

Istnieje zakaz kształtowania praw i obowiązków podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy.

Aktualizacja: 02.06.2021 10:59 Publikacja: 02.06.2021 00:01

Podwykonawca zamówienia publicznego stoi teraz na lepszej pozycji

Foto: Adobe Stock

Nowa ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej npzp) przejęła w postaci niemal niezmienionej regulację podwykonawstwa z poprzednio obowiązującego prawa zamówień publicznych z 2004 r.

Analogie dotyczą samej definicji umowy o podwykonawstwo, przepisów określających zasady zawierania umów o podwykonawstwo, instytucji bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, obowiązku wprowadzenia do umowy w sprawie zamówienia publicznego katalogu kar umownych sankcjonujących naruszenia obowiązków wykonawcy (generalnego) związanych z podwykonawstwem czy też prawa do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez zamawiającego w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 proc. wartości umowy. Nowe prawo zamówień publicznych wprowadza jednak kilka całkowicie nowych, ciekawych instytucji prawnych, mających na celu wzmocnienie pozycji prawnej podwykonawcy w stosunku do wykonawcy (generalnego).

Pozostało 93% artykułu

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?