Symbolicznego przecięcia wstęgi nowego obiektu dokonał marszałek małopolski Marek Nawara. Obiekt będzie obsługiwał miasto i gminę Myślenice. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy, EkoFunduszu oraz WFOŚiGW. Jak zapowiadają samorządowcy, to dopiero początek inwestycji ekologicznych w gminie. Na najbliższe lata zaplanowano wykonanie sieci kanalizacyjno-wodociągowej o łącznej długości 350 kilometrów.