Pieniądze zostały rozdzielone 17 lutego i trafią do 14 powiatów w regionie. Na zwalczanie rosnącego bezrobocia najwięcej – bo 19 mln zł – dostanie w tym roku Białystok. Do Łomży i Sokółki trafi ponad 7 mln, a Suwałki dostaną 6 mln zł na ten cel.