Za tę kwotę władze Katowic zaopatrzą się m.in. 22 tysiące kompletów tablic zwyczajnych samochodowych, 350 kompletów tablic tymczasowych i 25 tablic dla samochodów zabytkowych.