Lubuski RPO powtórzył sukces z 31 grudnia 2009 r. Wówczas Lubuskie zajęło pierwszą pozycję pod względem zawartych umów o dofinansowanie.

Stan ten się utrzymuje. Według danych z 31 maja 2010 r. zaawansowanie wdrażania programu jest na poziomie 61,3 proc. w stosunku do całej alokacji dostępnej w ramach LRPO. Lubuskie pierwszą pozycję dzieli z woj. pomorskim.