Niegodność dziedziczenia

Ocena niegodności dziedziczenia najczęściej sprowadza się do analizy ustaleń faktycznych i kreowania zarzutów polemizujących z wnioskami pod kątem wypełnienia norm z art. 928 kodeksu cywilnego (odnotować należy jego zmianę, która została dokonana w art. 1 pkt 4 ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2023 r., poz. 1615 – do § 1 dodane zostają pkt 4 i 5). Wykładnia tego przepisu wprawdzie wielokrotnie była przedmiotem wypowiedzi orzeczniczych, ale również bywa ocenna.

Publikacja: 13.09.2023 11:22

Niegodność dziedziczenia

Foto: Adobe Stock

Jak wywodzono, niegodność dziedziczenia występuje w wyjątkowych sytuacjach, kiedy postępowanie spadkobiercy jest tak dalece naganne, że uzasadnia odsunięcie go od dziedziczenia po określonym spadkodawcy i traktowanie tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Możliwość uznania spadkobiercy za niegodnego występuje w sytuacjach enumeratywnie wymienionych w art. 928 § 1 k.c., zaś inne zachowania spadkobiercy, nawet jeżeli mogłyby być oceniane ujemnie z punktu widzenia ogólnie przyjętych obyczajów, nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do zastosowania tak daleko idącej sankcji (postanowienie SN z 23 czerwca 2015 r., I CSK 890/14, orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami, z odwołaniem się do wyroku SN z 10 grudnia 1999 r., II CKN 627/98, LEX nr 1231370).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej