Podobnie jednak jak w poprzednim omówieniu orzecznictwa, nie wchodząc w polemikę dotyczącą charakteru tego czynu zabronionego i oceny sankcji, należy wskazać, że ustawodawca w art. 78 k.w. przyjął, iż kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany.

Powyższa regulacja nie była częstym przedmiotem wypowiedzi judykatury, chociaż doświadczenie życiowe mogłoby pozwolić przypuszczać, że omawiany czyn jest bardziej powszechny, niż mogłoby się wydawać czy wynikać z liczby publicznie dostępnych orzeczeń.