Najczęściej spotykaną kwalifikację czynów, które wiążą się z nieszczęśliwymi wypadkami, wymienia art. 155 k.k. (nieumyślne spowodowanie śmierci zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu), art. 156 § 3 k.k. (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech), art. 177 § 2 k.k. (spowodowanie wypadku śmiertelnego lub z ciężkim uszkodzeniem zdrowa, zagrożone karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu) i art. 157 § 3 k.k. (średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).