Bardzo często w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych zachodzi potrzeba rozpoznania sprawcy zdarzenia, przedmiotów mających związek ze sprawą, miejsc czy zwłok. Czynnością procesowo-kryminalistyczną, która ma w tym pomóc, jest okazanie. Dla prokuratora najistotniejszym problemem związanym z tą czynnością jest jej wartość dowodowa.

Ślady w pamięci