Niezawisłość sędziowska, o której mówi m.in. art. 178 Konstytucji RP, to fundament sprawiedliwego procesu. Stanowi on, że sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Adekwatnym wynagrodzeniem, odpowiadającym godności urzędu, eliminuje się wszelkie potencjalne przeszkody, aby sędzia mógł spokojnie koncentrować się na procesie orzekania i miał poczucie zabezpieczenia finansowego. Artykuł 178 Konstytucji RP stanowi także, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.