Jednym z najnowszych i ciekawych przykładów jest analiza naruszenia tych dóbr poprzez zlecenie usługi detektywistycznej, poczyniona w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 16 września 2022 r., II CSKP 355/22 (orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl).

Podstawą analizy Sądu Najwyższego było zlecenie przez pozwanego w procesie o ochronę dóbr osobistych detektywowi obserwacji żony i ustalenie oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego sposobu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem małżonków oraz ustalenie jej trybu życia, a ponadto wobec powzięcia informacji, że żona ma bliskie relacje z mężczyzną (powodem), zlecenie przez pozwanego ustalenia, kim jest nowy partner żony i czym się zajmuje.