Jeszcze kilka lat temu jednym z głównych zagadnień w dyskursie prawniczym był multicentryzm prawa (nie będziemy na razie rozstrzygać, czy mamy na myśli jedynie kwestie źródeł prawa czy też podmiotów władzy publicznej). Zjawisko to było łączone z jednej strony z procesami konwergencji kultur prawnych, z drugiej stanowiło wyjście naprzeciw sprzecznym tendencjom, które występują w Unii Europejskiej, tj. zachowania autonomii systemów prawnych państw członkowskich w funkcjonujących procesach integracji.