Ustawą nowelizującą z 10 stycznia 2018 r. wprowadzono do k.p.k. rozdział 62c zatytułowany „Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego”. Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Europejski nakaz dochodzeniowy stał się kolejnym instrumentem współpracy w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej opartym na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń i jednocześnie uwzględniającym elastyczność tradycyjnego systemu wzajemnej pomocy prawnej.