Jedną z podstawowych gwarancji rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, ale też gwarancji odpowiedniej jakości orzecznictwa, jest zasada równomiernego obciążenia sądów. Dotyczy nie tylko pojedynczego sądu, ale tym bardziej wszystkich sądów w Polsce.

Od lat w Polsce istnieje nierozwiązany problem dysproporcji w obciążeniu sądów i sędziów. Doskonale jest on obecnie widoczny na przykładzie spraw masowych, takich jak sprawy dezubekizacyjne czy sprawy dotyczące roszczeń wynikających z kredytów frankowych, spraw o najem pojazdów zastępczych. Sprawy masowe generują zaległości w sądach na lata. Prowizoryczne rozwiązania i ratowanie sytuacji poprzez zwiększenie liczby stanowisk sędziowskich nie rozwiązuje tego problemu. Kolejki w rozpoznaniu tego typu sprawy sięgają już kilku lat, a przecież wszyscy obywatele mają takie same prawo do równego traktowania przez sąd i państwo.