Arkadiusz Turczyn: Samobójstwo ubezpieczonego

Zgodnie z art. 833 zdanie pierwsze k.c. przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. W zdaniu drugim tego przepisu czytamy, że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do sześciu miesięcy.

Publikacja: 15.02.2023 13:23

Arkadiusz Turczyn: Samobójstwo ubezpieczonego

Foto: Adobe Stock

Sąd Najwyższy wyrokiem z 3 listopada 2022 r., II CSKP 82/22 (orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami), omawiając tę regulację, wskazał, że art. 833 k.c. ustanawia wyjątek od zasady, zgodnie z którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia losowe. Wyjaśnił też, że z brzmienia art. 833 zdanie pierwsze k.c. wynika, iż popełnienie samobójstwa nie jest okolicznością generalnie zwalniającą ubezpieczyciela z obowiązku świadczenia. Jakkolwiek samobójstwo wynikające z umyślnego działania ubezpieczonego nie jest zdarzeniem losowym, ale ustawodawca wprost przesądził w tym przepisie, że ochroną objęci są uposażeni pod warunkiem, iż zdarzenie nastąpi po upływie dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Sąd przyjął, że również treść art. 833 zdanie drugie k.c., dodanego do kodeksu cywilnego na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (konkretnie art. 1 pkt 27 tej ustawy, DzU z 2007 r., nr 82, poz. 557), wskazuje na intencję ustawodawcy wzmocnienia i poszerzenia ochrony uposażonych, zaznaczając, że uregulowanie to jest niewątpliwie korzystne dla uposażonego.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?