Wojna za drzwiami i u naszych granic na Ukrainie przewartościowuje myślenie o dzisiejszym świecie i wspólnych wartościach. Po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej dla każdego człowieka wartością nadrzędną powinno być ludzkie życie, godność oraz idea humanitaryzmu. Szczególnie zaś wydaje się, że tak być powinno dla ludzi deklarujących, że są chrześcijanami. Nie zabijaj to przecież piąte przykazanie Boże.

Tym bardziej, myśląc dziś szczególnie o bliskiej nam Ukrainie, szokujące są ujawnione sekrety księcia Harry’ego o liczbie zabitych przez niego talibów. Zauważyć trzeba, że przyrównał on zabitych do figur z szachownicy. Takie stwierdzenia nigdy nie powinny paść w przestrzeni publicznej z ust ludzi, którzy mogą kształtować wzorce i standardy. Jeszcze bardziej dziwi wstrzemięźliwość, z jaką media i społeczeństwo przyjęły tego rodzaju słowa… obawiając się bardziej zemsty talibów aniżeli potępiając pejoratywny wydźwięk takich zwierzeń i przekroczenie pewnych granic poszanowania godności człowieka.