Sędziowie: Warunki waloryzacji mają być utrzymane

Stowarzyszenia sędziowskie występują zgodnie w obronie sędziowskich wynagrodzeń.

Publikacja: 28.09.2022 11:59

Sędziowie: Warunki waloryzacji mają być utrzymane

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Sędziowie zgodnie informują, że nie wyrażają zgody na łamanie przepisów konstytucji o zapewnieniu sędziom wynagrodzenia w wysokości odpowiedniej do rangi pełnionego urzędu.

– Obecne przepisy prawa o ustroju sądów, które wiążą wysokość wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem, gwarantują, że sędziowie, asesorzy, prokuratorzy i referendarze sądowi nie stają się „zakładnikami” woli politycznej. Wysokość wynagrodzeń sędziów, asesorów, prokuratorów i referendarzy sądowych rośnie tylko wtedy, gdy wzrasta wynagrodzenie w gospodarce. Jest to sprawiedliwy, przejrzysty i wolny od manipulacji mechanizm. Dlatego zapowiedziana przez rząd próba wyłączenia tej reguły po raz trzeci z rzędu nie może mieć miejsca.

Czytaj więcej

Innym podwyżek nie zawieszano

Premier zapewnia, że sytuacja budżetu państwa nigdy nie była tak dobra, w ostatnich latach znacząco podwyższono zarobki polityków, nie ma żadnych podstaw do odstąpienia od przyjętego mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń – piszą zainteresowani. Zapowiadają, że zamierzają podjąć wspólne i skoordynowane działania, których celem ma być przestrzeganie przez rząd przepisów konstytucji oraz traktatów Unii Europejskiej. – Działania nasze będą obejmować środki prawne oraz dopuszczalne formy protestu – informują.

Wzywają sędziów i asesorów sądowych wszystkich sądów do zwoływania na 5 października 2022 r. zgromadzeń ogólnych sądów lub w razie odmowy prezesów – nieformalnych zebrań, podczas których omówione zostaną sposoby prowadzenia protestów w razie niewycofania się przez rząd z tych rozwiązań.

Pod stanowiskiem podpisały się: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSIP #VOTUM, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” oraz Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA.

— oprac a.ł.

Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sądy i trybunały
Jest wyrok TK ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach