Bo profesor Włodzimierz Wróbel to postać symboliczna wśród „starych” sędziów. Był sprawozdawcą uchwały połączonych izb SN, która jako pierwsza podważyła status nowych izb tego sądu. I jego uzasadnienie, w którym jasnym językiem tłumaczył, na czym polega problem z forsowanymi przez władze zmianami w sądownictwie, przebił się do opinii społecznej. W ogóle dobrze by było, gdyby wszyscy sędziowie tak jak on umieli tłumaczyć sens orzeczeń.