Kieruje pan drugim pod względem wielkości sądem rejonowym w Polsce. Z jakim wynikiem sprawności kończy pana sąd rok 2021?

Gdy do sądów w całym kraju zaczyna wpływać coraz więcej spraw, których nie są w stanie rozpoznać w danym roku, spada wskaźnik pokrycia wpływu (stosunek spraw załatwionych do wpływających). Jednocześnie spada średnia czasu trwania postępowań. Największy sukces statystyczny jest zatem wówczas, gdy dochodzi do nadmiernego wpływu spraw. I odwrotnie – gdy do sądów zaczyna wpływać typowa liczba spraw albo mniejsza – to wzrasta wskaźnik pokrycia wpływu. Liczba załatwionych spraw rośnie wraz ze wzrostem wpływu. Mając większą liczbę spraw do załatwienia, w tym prostych, łatwiej dołożyć je dodatkowo na sesję, bo zajmują mało czasu). Jednostkowo sędziowie są rozliczani w oczach opinii publicznej z liczby załatwionych spraw, a nie z ich trudności. Do pewnego stopnia jest to uproszczenie, gdyż na wyniki wymiaru sprawiedliwości wpływa wiele czynników.