Pod presją i w ciszy. Potrzebujemy bezpiecznego psychologicznie środowiska pracy

41% Pracowników czuje się przeciążonymi emocjonalnie, a 86% jest zdania, że praca ma duży wpływ na zdrowie psychiczne.

Publikacja: 04.07.2023 12:00

Pod presją i w ciszy. Potrzebujemy bezpiecznego psychologicznie środowiska pracy

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym ogólnopolskiego badania „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy”

To jedne z wniosków płynących z ogólnopolskiego badania „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy” zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bliżej Siebie”, które mówi także, że 41 proc. Pracowników boi się powiedzieć otwarcie o pogorszeniu swojej kondycji psychicznej.

41% Pracowników czuje się przeciążonymi emocjonalnie, a 86% jest zdania, że praca ma duży wpływ na zdrowie psychiczne. To jedne z wniosków płynących z ogólnopolskiego badania „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy" zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bliżej Siebie", które mówi także, że 41% Pracowników boi się powiedzieć otwarcie o pogorszeniu swojej kondycji psychicznej.

Badanie „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy" powstało z inicjatywy organizatora kampanii „Bliżej Siebie", Grupy ArteMis. Zostało zrealizowane na przełomie kwietnia i maja tego roku na ogólnopolskiej próbie ponad 1500 osób, wśród których wyróżniono dwie grupy: Pracowników oraz Pracodawców (osoby decyzyjne, takie jak: właściciele firm, kadra zarządzająca, dyrektorzy, kierownicy komórek organizacyjnych). Jego celem było rozpoznanie problemów i potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego i empatii w środowisku pracy. Raport z prezentacją pełnych wyników oraz komentarzami ekspertów można pobrać bezpłatnie na stronie kampanii: blizejsiebie.info/raport

Badanie powstało, by poznać oczekiwania, oceny i postawy Pracowników, ale też Pracodawców. Dzięki temu środowisko pracy zyskuje wiedzę niezbędną, aby lepiej działać, wspierając zdrowie psychiczne Pracowników. W świetle wyników słuszne okazuje się hasło przyświecające nam w ramach kampanii „Nauczmy się rozmawiać o zdrowiu psychicznym". Widać, że trzeba aktywnie działać, aby większość, a najlepiej wszyscy, w miejscu pracy czuli się bezpiecznie psychologicznie i nie bali się mówić otwarcie o swoim samopoczuciu i kondycji psychicznej – mówi Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii „Bliżej Siebie".

Nasza zawodowa codzienność

W trosce o dobrostan psychiczny kluczowa jest samoświadomość, czyli rozumienie własnych stanów emocjonalnych i kryjących się za nimi potrzeb. Z przeprowadzonego badania wynika, że 41% Pracowników i 31% Pracodawców czuje się przeciążonymi emocjonalnie, a stres jest zawodową codziennością dla 37% Pracowników i 38% Pracodawców. Zaledwie 2% respondentów w obu badanych grupach nigdy nie odczuwa stresu, będąc w pracy.

Zarówno Pracownicy, jak i Pracodawcy za główne trudności psychologiczne dostrzegane u współpracowników uważają̨: wypalenie zawodowe (według 50% Pracowników i 38% Pracodawców) oraz wyczerpanie psychiczne (według 44% Pracowników i 45% Pracodawców).

86% Pracowników i 73% Pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że „praca ma duży wpływ na zdrowie psychiczne Pracowników", a wśród czynników, które sprzyjają postawaniu i rozwojowi problemów natury psychicznej i emocjonalnej w pracy wymieniane są „presja czasu i tempo pracy" (według 45% Pracowników i 35% Pracodawców) oraz „nadmierny stres".

Jednocześnie dostrzegany jest także odwrotny wpływ – według 81% Pracowników i 70% Pracodawców „zdrowie psychiczne ma wpływ na nieobecność Pracownika w pracy".

Bezpieczne psychologicznie miejsce pracy

W kampanii „Bliżej Siebie" dużo mówimy o tym, jak ważne jest, aby tworzyć bezpieczne psychologicznie miejsca pracy, a więc takie, gdzie można otwarcie i bez obaw o wyśmianie czy ukaranie mówić o samopoczuciu, wyrażać swoje zdanie, kwestionować, przyznawać się do błędu, dzielić się pomysłami.

Zdaniem respondentów kluczowe czynniki sprzyjające budowaniu bezpiecznego psychologicznie miejsca pracy to empatyczna postawa liderów i przełożonych, a także możliwość otwartego wyrażania swojego zdania, również krytycznego, na temat warunków pracy.

76% Pracowników i 70% Pracodawców jest zdania, że firmy powinny tworzyć środowisko pracy, w którym Pracownik nie boi się otwarcie rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że 41% Pracowników boi się powiedzieć otwarcie o pogorszeniu swojej kondycji psychicznej. 1/4 Pracowników uważa, że w ich miejscu pracy osoby z problemami natury psychicznej są stygmatyzowane (26%) i odsuwane od zespołu (24%), a 66% Pracowników jest zdania, że kondycja psychiczna Pracowników jest marginalizowana przez Pracodawcę.

Wyniki pokazują, że w środowisku pracy mamy jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi o troskę o zdrowie psychiczne. Na szczęście wiele firm, czego przykładem są też Partnerzy kampanii „Bliżej Siebie", organizuje aktywnie wsparcie, ale tak naprawdę kluczowe jest, aby Pracownicy z tego wsparcia chcieli i potrafili korzystać. A w przypadku tak delikatnego tematu, jakim jest zdrowie psychiczne, będą chcieli jedynie, czując się psychologicznie bezpiecznie i swobodnie – komentuje Agata Swornowska-Kurto.

Empatia w miejscu pracy

Istotnym zagadnieniem, jakie adresuje kampania „Bliżej Siebie" jest empatia w miejscu pracy, a więc uważność na drugiego człowieka, na jego samopoczucie, emocje i kryjące się pod nimi potrzeby.

Cieszy zatem, że większość badanych w obu grupach zgadza się z tym, że empatia jest potrzebna w miejscu pracy (według 84% Pracowników i 71% Pracodawców) oraz widzi w miejscu pracy przestrzeń na: „uważność na ludzi" (według 63% Pracowników i 55% Pracodawców) i „bycie empatycznym" (odpowiednio: 62% i 63%).

Niepokoi jednak, że ogólny poziom empatii w swoim miejscu pracy jako „dobry" lub „bardzo dobry" zadeklarowało tylko 36% Pracowników (56% Pracodawców), a 43% Pracowników nigdy nie było zapytanych przez przełożonego o samopoczucie. Regularnie takie pytanie słyszy zaledwie 24% z Pracowników.

Tymczasem to właśnie „uważne słuchanie Pracowników" wskazywane jest jako główna kompetencja dobrego przełożonego/lidera i zdecydowana większość Pracowników i Pracodawców jest zdania, że „manager/bezpośredni przełożony powinien interesować się kondycją psychiczną Pracowników" (odpowiednio 74% i 66%).

Obecnie empatia jest uważana za jedną z kluczowych kompetencji przywódczych, niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Dlatego tak ważne jest, aby wprowadzać ją do firm i aby normą stało się empatyczne przywództwo, w ramach którego lider traktuje Pracownika przede wszystkim jako człowieka, z jego problemami, emocjami i potrzebami – mówi Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii „Bliżej Siebie". To ważne, tym bardziej, że ponad połowa Pracowników uznaje, że empatyczna postawa liderów i przełożonych jest kluczowa dla budowy bezpiecznego psychologicznie środowiska pracy – dodaje.

Jakiego miejsca pracy oczekujemy?

76% Pracowników uważa, że firmy powinny wprowadzać programy wspierające kondycję psychiczną Pracowników, a 73% uważa, że powinny zapewniać dostęp do psychologa. To właśnie świadczenie zdrowotne w postaci konsultacji z psychoterapeutami i psychologami wskazuje najwięcej osób jako działanie wspierające zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie Pracowników.

Jednocześnie warto podkreślić, że 1/4 Pracowników (24%) i 30% Pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem mówiącym, że „zdrowie psychiczne to osobista sprawa każdego Pracownika i firmie nic do tego".

Raport z prezentacją pełnych wyników oraz komentarzami ekspertów można pobrać bezpłatnie na stronie kampanii: blizejsiebie.info/raport

Bliżej Siebie w dwóch wymiarach

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Bliżej Siebie", której pomysłodawcą i organizatorem jest Grupa Artemis, oswaja temat zaburzeń psychicznych, edukuje w zakresie zdrowia psychicznego i znaczenia komunikacji na ten temat w środowisku pracy oraz motywuje do podjęcia otwartego dialogu o samopoczuciu Pracowników.

Nazwa kampanii nie jest przypadkowa. „Bliżej Siebie" zachęca do tego, żeby być bliżej swoich współpracowników, by lepiej rozumieć ich zachowania i potrzeby, ale także być bliżej samego siebie. Chodzi o świadomość własnych emocji, potrzeb i reakcji.

Dostrzegliśmy kluczowy problem, jakim jest brak otwartej komunikacji w organizacjach na temat zdrowia psychicznego, emocji i samopoczucia, a przy tym nie wystarczająca ilość empatii. Niestety wiele osób wciąż nie dostrzega jak ważną rolę odgrywają one w organizacji, w zarządzaniu zespołem i budowaniu całej kultury organizacyjnej. A często nawet jeśli mamy tego świadomość to niekoniecznie wiemy, jak podjąć bezpieczny pod względem psychologicznym dla obu stron dialog – mówi Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii „Bliżej Siebie". Pokazujemy, jak istotna jest rola komunikacji w organizacji i jak ważne jest, aby Pracodawca i kierujący zespołami przyjęli rolę lidera dialogu. Mówimy o empatii, komunikacji, a także inteligencji emocjonalnej, empatycznym przywództwie i kulturze dobrostanu – dodaje.

Uważność na sposób komunikacji, empatia, świadomość w obszarze relacji, emocji i umiejętność adresowania trudnych tematów z Pracownikami przynoszą realne korzyści i budują pozytywne postawy w kulturze organizacyjnej firmy. To jest pierwszy krok, od którego powinny się rozpocząć wszelkie strategie budowy dobrostanu w organizacji. Empatia i otwarty dialog to podstawa kształtowania kultury zaufania w miejscu pracy.

W ramach kampanii przy zaangażowaniu grona ekspertów powstała dostępna dla wszystkich baza wiedzy z artykułami, materiałami do pobrania i filmami edukacyjnymi.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym ogólnopolskiego badania „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy”

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym ogólnopolskiego badania „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy”

To jedne z wniosków płynących z ogólnopolskiego badania „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy” zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bliżej Siebie”, które mówi także, że 41 proc. Pracowników boi się powiedzieć otwarcie o pogorszeniu swojej kondycji psychicznej.

Pozostało 96% artykułu
Rynek pracy
Zatrudnienie ostro w dół, płace ostro w górę. GUS podał najnowsze dane
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Rynek pracy
Ekstra bonus na pożegnanie pracownika
Rynek pracy
Wracamy do pracy do biur, ale nie na stałe
Rynek pracy
Studenci znajdą mentorów także na rynku mody
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Rynek pracy
Milioner wzywa do masowych zwolnień, aby naprawić nastawienie pracowników
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej