Wysoka pozycja polskich spółek na rynku pracy

Polskie spółki, które wypracowały sobie wysoką pozycję na rynku uzyskały to miedzy innymi dzięki kompetentnym pracownikom z wysokimi kwalifikacjami, którzy mają wiedzę, pomysły i nie boją się wyzwań. Poprzez wsparcie Programu Dobra Kariera Instytutu Staszica, staramy się nowymi kanałami, zapewnić stały dopływ nowych pracowników o takim profilu - mówi Monika Niepiekło z Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja: 20.10.2022 12:00

Wysoka pozycja polskich spółek na rynku pracy

Foto: materiały prasowe

Materiał Partnera: Instytut Staszica

Dlaczego przystąpiliście Państwo do Programu Dobra Kariera?

Staramy się pokazywać studentom, absolwentom i doktorantom ciekawe ścieżki kariery. Wspierając Program chcieliśmy zachęcić do sprawdzenia jak pracuje się w dużych renomowanych Polskich firmach. Staże dla studentów kończących studiów to świetny krok służący zweryfikowaniu pomysłów zawodowych i wypracowanie swoich preferencji, ale też szansa znalezienia stabilnego zatrudnienie świeżo po studiach. Specjalny program Dobra Kariera organizowany przez niezależny Instytut Staszica mógł przyczynić się do wzmocnienia pozycji „polskich championów", ich promocji jako wartościowego pracodawcy.

Czy z perspektywy czasu widzi Pani większe zainteresowanie pracą w polskich spółkach, a szczególnie w "polskich championach" takich jak Alior Bank, ENEA, PKO BP czy PZU?

Wydaje mi się, że wskazane firmy miały i wcześniej dobrą pozycję przetargową jako te rozpoznawalne, działające w pewnych dziedzinach gospodarki. Wysoka pozycja nie wynika jedynie z kapitału polskiego, czy zagranicznego, ale na pewno dla pewnej grupy kandydatów do pracy może to być wzmocnienie decyzji o aplikowaniu. Podczas spotkań z doradcami biura karier zachęcamy studentów do uważnego analizowania firm, porównywania ich między sobą, aby wybierać te, które wpisują się również w ich oczekiwania, wartości, dlaczego pasują właśnie do nich.

Czy takie spółki mogą łatwiej odpowiedzieć na nowe trendy na rynku pracy? Jak Pani by je zdefiniowała?

Polskie spółki, które wypracowały sobie wysoką pozycję na rynku uzyskały to miedzy innymi dzięki kompetentnym pracownikom z wysokimi kwalifikacjami, którzy mają wiedzę, pomysły i nie boją się wyzwań. Włączanie do zespołów zadaniowych młodych pracowników, którzy kończą studia na pewno przyczynia się do wymiany merytorycznej między pokoleniami. Daje szansę na silniejsze reagowanie na nowe trendy, zmiany.

Uniwersytet Warszawski stara się tak przygotowywać absolwentów I i II stopnia studiów, doktorantów, młodych naukowców do podejmowania się trudnych zadań, nastawionych na praktyczne rozwiązania, stały rozwój poprzez doświadczenia, a przede wszystkim potrafiących współpracować wewnątrz zespołów, ale i z partnerami zewnętrznymi, co na pewno jest wartościowe dla wszystkich stron.

Co może wzmocnić pozyskiwanie talentów do firm? Co firmy mogą zrobić, aby dotrzeć do wartościowych kandydatów do pracy?

Na pewno nie pomoże publikowanie ofert jedynie z wymaganiami i oczekiwaniami wobec kandydata. Konieczne jest przedstawianie co wyróżnia firmę, czym różnią się od konkurencji, jakie oferują warunki, pokazywanie swojej polityki zatrudnienia, ale przede wszystkim jasne definiowanie zakresu zadań, planu rozwoju wewnątrz firmy, zasad wynagrodzenia i innych reguł organizacyjnych. Warto przychodzić do potencjalnych kandydatów na uczelnie, brać udział w spotkaniach, targach tematycznych na konkretnych wydziałach, realizować specjalnych przedsięwzięcia we współpracy z uczelnią, włączać się w inicjatywy kół naukowych, organizacji studenckich, organizować konkursy, stypendia na prace dyplomowe, projekty badawcze. Ważne aby dawać szansę talentom na początku drogi zawodowej, dawać im okazję do pokazania co potrafią, jaki mają potencjał, możliwości, kompetencje społeczne.

Jak wygląda współpraca uczelni z otoczeniem zewnętrznym?

To nie tylko promocja ofert pracy, praktyk, staży, za co między innymi odpowiadają biura karier, organizacja specjalnych programów praktyk, staży we współpracy z partnerami opar-ta o wypracowane umowy. Wszystkie Jednostki Uniwersytetu nawiązują partnerstwa przy projektach naukowych, prowadzeniu oferty edukacyjnej np. studiów podyplomowych, kur-sów specjalistycznych dla pracowników, włączają ekspertów zewnętrznych do prowadzania zajęć dla studentów, kadry naukowej, administracyjnej, organizują wspólne konferencje, seminaria, spotkania branżowe, ale też konkursy, stypendia. Możliwe jest przygotowanie specjalnych analiz, badań na zlecenia zewnętrzne i tworzenie aplikacyjnych prac badawczych, dyplomowych. Niezwykle ważne jest zapraszanie zewnętrznych firm, instytucji, organizacji do grona interesariuszy wydziałów, innych jednostek dydaktycznych, którzy mogą brać udział w tworzeniu nowych programów studiów, wypracowywać wspólnie ze środowiskiem akademickim kierunki rozwoju, zmian we wzajemnych relacjach, ale i podejmować wspólne inicjatywy.

Więcej informacji na temat Programu Dobra Kariera na stronie internetowej.

Materiał Partnera: Instytut Staszica

IT
Każdy może sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Rządowa aplikacja zaliczyła wpadkę
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Rynek pracy
Niemiecki sąd: pracownicy tymczasowi mogą zarabiać mniej
Rynek pracy
Ukraińcy wyjeżdżają z Polski na Zachód. Nie chcą czekać na ożywienie
Rynek pracy
Płacowy hamulec włączył się w IT
Rynek pracy
Sztuczna inteligencja wyśle programistów na dodatkowe kursy
Rynek pracy
Spowolnienie dotknęło już pracowników tymczasowych