Sprawa dotyczyła wykładni ustawy o PIT. We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że jest wspólnikiem w spółce osobowej – komandytowej (komandytariusz), która ma podpisaną umowę najmu lokalu przeznaczonego na działalność handlową. W lutym 2016 r. został do niej podpisany aneks mający charakter umowy o zakazie konkurencji po ustaniu kontraktu. Najemca zobowiązał się do wypłaty przez 10 miesięcy wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w wysokości 19.150 zł. Taką samą kwotę miał zapłacić wynajmujący w przypadku naruszenia zakazu konkurencji przed upływem daty wymagalności ostatniej faktury.