Pożyczka polega na tym, że udzielający pożyczki (pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę określoną ilość pieniędzy, a pożyczkobiorca dokonać w określonym czasie zwrotu pożyczonej kwoty. Umowa pożyczki zdefiniowana jest w artykule 720 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.).

Należy pamiętać, że umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej, która nie jest tożsama z formą pisemną. Szczegóły w art. 77 k.c.