W tym celu powołano wczoraj (14 czerwca) Radę Pracodawców. Będzie ona doradzać i pomagać w rozwoju profesji związanych z rachunkowością.

– Aby wprowadzić cenione przez rynek certyfikaty zawodowe, konieczny jest kontakt z pracodawcami. W tym właśnie celu powołana została rada – powiedział prof. Zbigniew Messner, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP).

– Zdarza się, że osoby z dyplomami uznanych uczelni nie potrafią wykonywać powierzonych im zadań. Dlatego bardzo cenna jest inicjatywa SKwP, aby nadawać tytuły poświadczające posiadanie określonych kwalifikacji – stwierdził Tadeusz Szablewski, prezes zarządu Centrum Diagnostyczno-Leczniczego Barska sp. z o.o.

– Byłoby dobrze, gdyby certyfikaty wydawane przez SKwP zdobyły taką renomę, by przedsiębiorcy zatrudniali przede wszystkim osoby je posiadające. Nie powinno to być jednak narzucone przez prawo – uważa Zbigniew Żurek, który w radzie reprezentuje Business Center Club.

[b] W certyfikatach potwierdzających kwalifikacje zawodowe przewidziane są cztery stopnie kariery: asystent rachunkowości, samodzielny księgowy, specjalista ds. rachunkowości oraz dyplomowany księgowy.[/b]

Pierwsze certyfikaty trzech niższych stopni już zostały przez SKwP przyznane. Najprawdopodobniej już w przyszłym miesiącu na rynku pojawią się także osoby z tytułem dyplomowanego księgowego.

Osoby, które uzyskały certyfikat i nie chcą go stracić, muszą na bieżąco aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę. Są zobowiązane do uczestniczenia w 120 godzinach szkoleń w ciągu trzech lat.