Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczący danej spółki za konkretny rok obrotowy prezentujący informacje oraz osiągnięte wyniki przez przedsiębiorstwo w ujęciu finansowym. W tym dokumencie realia danej jednostki przedstawione są w formie zestawień liczbowych.

Natomiast zasady sporządzania sprawozdania finansowego zostały przedstawione w ustawie o rachunkowości, a jego elementy zostały opisane w art. 45 ust. 2 tej ustawy, który wskazuje, że sprawozdanie składa się z: