W ostatnich latach możemy zaobserwować istotny wzrost ich wartości. W poprzednim roku było to związane z zakłóceniami w łańcuchach dostaw i strategią zapewnienie odpowiedniego poziomu surowców i produktów, aby móc bez problemów prowadzić działalność produkcyjną i handlową. Na poziom zapasów w sprawozdaniach finansowych za rok 2022 znacząco wpłynęła wojna w Ukrainie i powiązany z nią wzrost ceny surowców, szczególnie energii i materiałów ropopochodnych.