Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”, zdolność wytwórcza oznacza wielkość produkcji (Wn konto „Wyroby gotowe”; Ma konto „Rozliczenie kosztów” lub konto odpowiednie konta zespołu 5) możliwą do wytworzenia w jednostce czasu (miesiącu, kwartale, roku, przy pracy na jedną, dwie, trzy zmiany) za pomocą posiadanego przez przedsiębiorstwo potencjału wytwórczego (maszyn i urządzeń – ich liczby, rodzaju, wydajności, stopnia zużycia oraz efektywnych warunków techniczno-organizacyjnych produkcji takich jak: technologia produkcji, kwalifikacje, doświadczenie i wiedza pracowników, jakość, pracochłonność i złożoność produkowanych wyrobów).